Milleks see leht?

See leht on loodud eelkõige neile,

  • kes omavad maad, millel juba on mõne Eesti mobiilsideoperaatori mobiilimast
  • kes huvituvad mobiilimastide alusesse maasse investeerimisest
  • kelle poole on mõni operaator või nende esindaja pöördunud seoses võimaliku mobiilimasti paigaldamisega
  • kelle poole on pöördutud muu taristu rajamise sooviga (valguskaabel või elektriühendus läbi kinnistu)

Mina olen Reio Vare, rahavoo investor, kes on keskendunud madala riski ja madala tootlusega, maaga seotud rahavoogudesse investeerimisele. Oman üle 10-aastast kogemust mobiilimastide alustesse kinnistutesse investeerimisel. Olen selle aja jooksul enda juhitud ettevõttega ostnud kokku üle 65 kinnistu, millel asub mobiilside mast. See on hinnanguliselt umbes 7% Eesti sidemastide alustest kinnistutest. Selle käigus olen tutvunud iga operaatori kohta kümnete ja kümnete hoonestusõiguse seadmise lepingutega, isikliku kasutusõiguse seadmise lepingutega ja rendilepingutega, mille alusel mobiilioperaatorid oma maste maaomanike kinnistutele üle Eesti on paigaldanud. Kuna minu poole on aegade jooksul üksjagu pöördutud nõu saamiseks selles valdkonnas (puudub alternatiivne sõltumatu infoallikas), siis kavatsen siin lehel mõnele korduma kippuvale küsimusele vastata ja mõningaid mõtteid sellest vallast jagada.

NB! Tegu on finants- ja õigusteemalise lehega. Mobiilside genereeritava mitteioniseeriva kiirguse teemat ja selle tervisemõjusid käsitleva usaldusväärse allika leiab näiteks siin.

Lisaks mobiilimastide aluste kinnistute ja nendega seotud lepingute spetsiifikale on plaanis arutada ka muu iseloomuga maasse ja sellega seotud rahavoogu investeerimise teemasid. Olen investeerinud ka (kasutusvaldusega koormatud) põllumaadesse, raudteede, tehaste, tanklate alusesse maasse. Klassikaline ärikinnisvara ei ole selle blogi fookus – ainult rahavooga maa.